27.9.2008

Välittämisen ryhtiliike

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen kuulutti tänään välittämisen ryhtiliikettä. Ympäristöjärjestö Dodon Megapolis-tapahtumassa puolestaan monet puheenvuorot käsittelivät yhteisöllisyyttä onnellisuuden rakennuspalikkana.

Yhteisöllisyys ja välittäminen ovat sukua toisilleen. Molemmat ovat myös epämääräisiä käsitteitä, joiden kääntöpuolella voi tulla vastaan yhdenmukaistaminen, omien arvojen ja toimintamallien tuputtaminen ellei peräti pakottaminen.

Minulle yhteisöllisyys tarkoittaa turvallisuutta, joka syntyy yksinkertaisimmillaan tervehtimisestä. Parhaassa tapauksessa yhteisön muodostavat ihmiset, jotka tuntevat sinut ja hyväksyvät sinut sellaisena kuin olet.

"Päivää" on yhteisöllisyyttä, "Mitä kuuluu?" välittämistä. Välittäminen voi olla vaikeaa. Olen elänyt samassa taloudessa teinin kanssa, josta sai puolen vuoden aikana irti ehkä kolme lausetta. Vaikka muut perheenjäsenet huolestuneina yrittivät, keskustelua ei syntynyt. Myöhemmin luin, että nuori suojaa eristäytymällä identiteettiään. Ehkä hän ei saanut tarpeeksi hyväksyntää. Tai ehkä kenelläkään ei ollut tarpeeksi aikaa kuunnella.

Yhteisöllisyys ja välittäminen vaativat aikaa. Kuulumisten vaihtaminen ja toisen aaltopituudelle virittäytyminen tapahtuvat kysymysten ja vastausten kautta, ajan funktiona. Välittämisessä puolestaan prosessoidaan toista koskevaa tietoa ja arvotetaan omia tuntemuksia. Sekään ei tapahdu hetkessä. Tämä asettaa uuteen valoon tehokkaan ajankäytön. Mitä ovat tehokkuus ja tuottavuus, jos juttelu, jopa suoranainen juoruilu sekä pohdiskelu ja ajatusten sulattelu ovat välttämättömiä hengissä selviämisen kannalta?

14.9.2008

Välittäjä = empaattinen (asioimis)tulkki

Kääntäjä-Översättaren-lehden viimeisimmässä numerossa (7/08) oli Niina Haapala-Liveran raportti Espanjassa pidetystä tulkkauskonferenssista. Välittäjän silmään osuivat seuraavat kappaleet:

"Myös asioimistulkin erilaisesta roolista verrattuna konferenssitulkin rooliin käytiin vilkasta keskustelua. Konferenssitulkin tulee pysyä neutraalina ja ulkopuolisena, kun taas asioimistulkin odotetaan osallistuvan enemmän tulkkaustilanteisiin omana persoonanaan. Tätä toivovat erityisesti asiakkaat. Dalila Nino Alicanten yliopistosta on tehnyt kyselyn sairaalan tulkkipalveluiden käyttäjille ja kysynyt, millainen on hyvä tulkki. Monessa vastauksessa oli sana empaattinen. Sairaalassa toimivalta tulkilta saatetaan pyytää apua esimerkiksi kotiin yllättäen yksin jääneen koiran hoitopaikan järjestämiseen ym. Tulkin on itse vedettävä oman etiikkansa raja.

Konferenssissa puhuttiin paljon asioimistulkin työssä tarvittavasta empatiasta sekä siitä, kutsutaanko kahden kielen ja kulttuurin välisen viestinnän toteuttajaa tulkiksi vai välittäjäksi. Jos nimike on välittäjä (mediator), viestinnän ammattilaisella voisi olla myös empaattisempi rooli tulkkaustilanteessa."

Sopii minulle!