31.8.2009

Lähtötilanne - vähemmän nollia

Hiilijalanjälki vuodessa nykyisin

1. Oma: 5 tonnia
1b. Meidän rapun: 65 tonnia
1c. Helsingin: 3,4 miljoonaa tonnia
2. Suomen: 66,3 miljoonaa tonnia
3. Maapallon: 44 miljardia tonnia

Lähtötilanne

Hiilen nollauksen lähtötilanne eli hiilijalanjälki nyt:

Hiilijalanjälki vuodessa
1. Oma: 4633 kg
1b. Meidän rapun: 64.626 kg
1c. Helsingin: 3.384.000.000 kg
2. Suomen: 66.287.000.000 kg
3. Maapallon: 44.153.000.000.000 kg

Tieteelliset alaviitteet:
1. 4633 kg Hesarin ja 4260 kg Carbon Footprintin laskurin mukaan

1b. kaukolämpö + (yhteinen?) sähkö

1c. "Helsingin hiilidioksidipäästöt olivat noin 4 miljoonaa ekvivalenttitonnia vuonna 2000" netistä löytyneen Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston Tuulivoimaloiden sijaintipaikkaselvityksen mukaan

3. World Greenhouse Gas Emissions

HUOM! Tilastokeskuksen mukaan koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat 78,35 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalentteina. Hiilidioksidia tästä määrästä on 66,285 miljoonaa tonnia. Näissä luvuissa ei ole otettu huomioon metsän ja maankäytön osuutta, jotka toimivat hiilinieluna ja imevät luvusta pois 25,27 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia.

Hiilidioksidi aiheuttaa 85 % Suomen kasvihuonepäästöistä. En tiedä, miten hiilijalanjälki on varsinaisesti laskettu, mutta jos sama suhdeluku pätee omaan hiilijalanjälkeeni (4633 kg), niin kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä olisi 5500 kg. Helsingin pelkästä CO2:sta koostuva hiilijalanjälki olisi samalla laskentaperiaatteella 3.384.000.000 kg.

29.8.2009

Lyhyt maailmanpelastussuunnitelma

Tässä kolmiosainen suunnitelma ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi:

Hiili nollaan:
1. omassa elämässä
1b. meidän rapussa
1c. Helsingissä
2. Suomessa
3. Maapallolla

Jos tämä ei tehoa, hihasta kiskaistaan:
4. Hiilidioksidin talteenotto!

26.8.2009

Back to the old drawing board. Takaisin perusasioihin

EU:n ja G8-maiden tavoitteen mukaan maapallon keskilämpötila ei saisi nousta enempää kuin kaksi astetta esiteollisen tason yläpuolelle (eli noin 1,2 astetta nykytason yläpuolelle).

Nykyisen parhaan arvion mukaan tavoitteeseen päästään, jos hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen ja hiukkasten yhteinen säteilyvaikutus jää tasolle, joka vastaa samaa kuin 450 ppm:n CO2-pitoisuus yksinään. Tämä vastaa 350-400 ppm:n hiilidioksidipitoisuutta. Nykyinen ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on 387 ppm (0,0387 %) ja se kasvaa 2 ppm/vuosi.

Jotta ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jäisi alle 400 ppm:n (eli 0,04 prosentin), ihmiskunnan CO2-päästöjen pitäisi
- vuoteen 2015 mennessä kääntyä laskuun
- vuonna 2050 olla nykyistä 50 - 85 % pienempiä
- vuonna 2100 olla lähes nollatasolla!

Olen ymmärtänyt, että tämä on enemmän kuin hieman haasteellista.