31.8.2009

Lähtötilanne

Hiilen nollauksen lähtötilanne eli hiilijalanjälki nyt:

Hiilijalanjälki vuodessa
1. Oma: 4633 kg
1b. Meidän rapun: 64.626 kg
1c. Helsingin: 3.384.000.000 kg
2. Suomen: 66.287.000.000 kg
3. Maapallon: 44.153.000.000.000 kg

Tieteelliset alaviitteet:
1. 4633 kg Hesarin ja 4260 kg Carbon Footprintin laskurin mukaan

1b. kaukolämpö + (yhteinen?) sähkö

1c. "Helsingin hiilidioksidipäästöt olivat noin 4 miljoonaa ekvivalenttitonnia vuonna 2000" netistä löytyneen Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston Tuulivoimaloiden sijaintipaikkaselvityksen mukaan

3. World Greenhouse Gas Emissions

HUOM! Tilastokeskuksen mukaan koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat 78,35 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalentteina. Hiilidioksidia tästä määrästä on 66,285 miljoonaa tonnia. Näissä luvuissa ei ole otettu huomioon metsän ja maankäytön osuutta, jotka toimivat hiilinieluna ja imevät luvusta pois 25,27 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia.

Hiilidioksidi aiheuttaa 85 % Suomen kasvihuonepäästöistä. En tiedä, miten hiilijalanjälki on varsinaisesti laskettu, mutta jos sama suhdeluku pätee omaan hiilijalanjälkeeni (4633 kg), niin kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä olisi 5500 kg. Helsingin pelkästä CO2:sta koostuva hiilijalanjälki olisi samalla laskentaperiaatteella 3.384.000.000 kg.

Ei kommentteja: